วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552

คำถาม
1.ธาตุกัมมันตรังสี (Radioactive Elements) หมายถึง
- นิวไคลด์หรือธาตุที่มีสภาพไม่เสถียร
2. กัมมัตภาพรังสี (Radioactivity) คือ
- ปรากฎการณ์อย่างหนึ่งของสารที่มีสมบัติในการแผ่รังสีออกมาได้เอง
3. กัมมันตภาพรังสี ที่แผ่ออกมามีอยู่ 3 ชนิดด้วยกัน คือ
- รังสีแอลฟา รังสีเบตา และรังสีแกมมา
4. ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสีมีกี่อย่างอะไรบ้าง
- 4 อย่าง 1.) ด้านธรณีวิทยา 2.) ด้านการแพทย์ 3.) ด้านเกษตรกรรม 4.) ด้านอุตสาหกรรม
5. โทษของธาตุกัมมันตรังสีมีหลักในการป้องกันอันตรายอย่างไรบ้าง
- ใช้เวลาเข้าใกล้บริเวณที่มีกัมมันตภาพรังสีให้น้อยที่สุด
- พยายามอยู่ให้***งจากกัมมันตภาพรังสีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ใช้ตะกั่ว คอนกรีต น้ำ หรือพาราฟิน เป็นเครื่องกำบังบริเวณที่มีการแผ่รังสี
6. พลังงานนิวเคลียร์ หมายถึง
- พลังงานไม่ว่าลักษณะใดๆก็ตาม ซึ่งเกิดจากนิวเคลียสอะตอมโดย
7. พลังงานนิวเคลียร์ บางครั้งใช้แทนกันกับคำว่า อะไร
- พลังงานปรมาณู
8. ความหมายของปรมาณู หรืออะตอม (atom) คือ
- ชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดของสสารที่ยังคงคุณสมบัติของธาตุอยู่ได้
9. อะตอมประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
- ส่วนแกนกลางที่เรียกว่านิวเคลียส ซึ่งเป็นส่วนที่มีมวลสารและอยู่ตรงใจกลางของอะตอม
- ส่วนกรอบคืออาณาบริเวณที่อนุภาคอิเล็กตรอนหมุนวนรอบนิวเคลียสอีกทีหนึ่ง
10. รังสีแกมมาหมายถึง เ
- เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก มีจุดกำเนิดจากนิวเคลียส มีอำนาจทำให้เกิดการแตกตัวน้อยมาก แต่มีความสามารถทะลุทะลวงสูง

2 ความคิดเห็น:

  1. ให้ 8 คะแนน


    เนื้อหาดีอ่านแล้วเข้าใจแต่มะมีรูปภาพ

    ตอบลบ